سبد خرید 0
فقط کالاهای موجود
فقط کالاهای آماده ارسال
 • از
 • تا
 • مستطیل
 • مربع
 • دایره
 • بیضی
 • 700
 • 500
 • 1200
 • 400
 • 1000
 • 320
 • 1500
 • 410
 • 560
 • 1250
 • 440
 • 1050
 • 650
 • 350
 • 315
 • 420
 • 200
 • 800
 • 672
 • 680
 • 2550
 • 3000
 • 3600
 • 960
 • 1800
 • 1600
 • 2100
 • 850
 • 4500
 • 650
 • 1400
 • 3300
 • 1700
 • 1060
 • 4100
 • 2250
 • 350
 • 600
 • 1838
 • 740
 • 800
 • 1630
 • 2300
 • 2700
 • 440
 • 3750
 • 2550
 • 3600
 • 1000
 • 3000
 • 700
 • 1500
 • 850
 • 2100
 • 1200
 • 153600
 • 1630
 • 49000
 • 1415
 • 189000
 • 1838
 • 1837
 • 151299
 • 1600
 • 128000
 • 960
 • 1050
 • 116550
 • 3500
 • 2700
 • 96000
 • پلی‌استر
 • پلی‌استر و پنبه
 • پنبه
 • جوت
 • پلی پروپیلن
 • BCF
 • ابریشم
 • پلی استر - کتان
 • پشم
 • ساچ
 • لاکستون
 • پلی اوژن
 • میکرو مدال
 • اکریلیک هیت ست
 • اکریلیک هیت‌ست شده
 • پلی‌استر
 • پلی پروپیلن
 • پلی پروپیلن هیت ست فریز
 • پلی پروپیلن هیت ست
 • پلی‌استر و اکرلیک
 • پلی استر و کتان
 • پنبه
 • بامبو
 • BCF
 • کنف
 • پشم
 • پلی اوژن
 • ابریشم
 • اکرلیک و فیلامنت
 • ساچ
 • ورجین
 • اکرلیک
 • لاکستون
 • اکریلیک هیت ست
 • کرم
 • سورمه‌ای
 • آبی
 • قهوه‌ای
 • طوسی
 • الوان
 • مشکی
 • قرمز
 • بژ
 • نقره‌ای
 • سبز
 • سفید
 • شکلاتی
 • بنفش
 • لاکی
 • فیروزه ای
 • گردوئی
 • پیازی
 • نسکافه‌ای
 • طلایی
 • زرشکی
 • خاکستری
 • عسلی
 • عنابی
 • گلبهی
 • اخرایی
 • بنفش تیره
 • یاسی
 • موزی
 • صورتی
 • اطلسی
 • زیتونی
 • هلی
 • سرمه‌ای
 • مسی
 • کرم - قهوه‌ای
 • نوک مدادی
 • دایره قطر ۲ متر
 • کناره ( ۱.۵× ۳ متر)
 • ۸۰x۸۰ (گرد)
 • (سه متری (۲.۲۵*۱.۴۵
 • کناره ( ۰.۸× ۱.۵ متر)
 • ۱.۵*۳ متر
 • ۲.۵*۳.۵ متر
 • سه متری ( ۲*۱.۴ متر)
 • ۸۰*۱۴۰ سانتی متر
 • ۱×۱ متر
 • دایره قطر ۲ متر
 • کناره ( ۱.۵× ۳ متر)
 • ۸۰x۸۰ (گرد)
 • (سه متری (۲.۲۵*۱.۴۵
 • کناره ( ۰.۸× ۱.۵ متر)
 • ۱.۵*۳ متر
 • ۲.۵*۳.۵ متر
 • سه متری ( ۲*۱.۴ متر)
 • ۸۰*۱۴۰ سانتی متر
 • ۱×۱ متر
 • ۲۳۰*۱۴۰ سانتی متر
 • ۱۲ متری
 • ۶۰ × ۱۰۰
 • نیم متری نیم دایره (۵۰*۱۰۰)
 • ۱.۲×۱.۲ متر
 • کناره ۲.۵*۱
 • ۱۴۰*۱۰۰ سانتی متر
 • ۱۰۰×۱۴۵ سانتی متر
 • ۱.۳ × ۱.۳ متر
 • ۹۰*۳۰۰ سانتی متر
 • دایره قطر ۲/۵ متر
 • هشت متری(۴۰۰×۲۰۰ سانتی متر)
 • کناره ( ۱.۷ × ۱.۲ متر)
 • ۲۰۰×۲۹۰
 • (۱۰۰*۶۰) نیم متری
 • ۱۶۰*۲۳۰
 • ۱.۵*۴ متر
 • ۱۵۰*۲۴۰ سانتی متر
 • ۱۴۰*۲۰۰ سانتی متر
 • (۸۰*۱۵۰) یک و نیم متری
 • نه متری گرد ( ۳ × ۳ متر)
 • نه متری (۳×۳ متر)
 • کناره ۳.۵*۱
 • ۱۴۰*۲۵۰ سانتی متر
 • ۱۲۰*۱۷۵ سانتی متر
 • ۱.۸۰×۱.۲۰ متر
 • ۱.۶۵*۰.۹۵ متر
 • (۳۰×۷۰) نیم متری
 • یک و نیم متری (۱× ۱.۵ متر)
 • کناره ( ۱.۵× ۴ متر)
 • نیم متری (۰.۸*۰.۳)
 • پنج متری (۲.۵×۲)
 • پانزده متری (۳۰۰×۵۰۰ سانتی متر)
 • چهار متری مستطیل (۱.۵×۲.۳۰)
 • (۲۷۰*۳۶۰) نه متری
 • (۳۰۰*۱۵۰) چهار متری
 • کناره ۵*۱
 • کناره ۴.۵*۱
 • ۴ متری (۱۶۰ × ۲۴۰)
 • (۴۰۰*۱۵۰) شش متری
 • یک متری (۱۰۰*۱۰۰)
 • ۱.۵ × ۱.۲۵ متر
 • دایره ۹۰ سانتی متر
 • بیضی(۲۲۰*۱۵۰)
 • کناره ۶.۵*۱
 • (۸۰*۲۵۰) دو و نیم متری
 • ۷×۳ متر
 • ۱۴۰*۸۰ سانتی متر
 • ۱۵۰*۱۵۰ سانتی متر
 • بیضی نیم متری (۵۰×۸۰ سانتی متر )
 • شش متری گرد ( ۲.۵ × ۲.۵ متر)
 • کناره ( ۴ × ۱.۲ متر)
 • (۹۰*۱۴۰) یک و سه دهم متری
 • ۶۰*۹۰
 • نیم متری گرد(۰.۵۰×۰.۵۰)
 • یک و نیم متری (۱.۶۵×۱.۱۰)
 • نیم بیضی(۸۰*۵۰)
 • کناره ۵.۵*۱
 • ۲*۵ متر
 • ۲۴۰*۱۵۰ سانتی متر
 • ۱۴۵×۲۱۰ سانتی متر
 • ۱۳۰×۱۹۰ سانتی‌متر
 • ۹۷×۱۵۰ سانتی‌متر
 • ۷۰×۳۰ سانتی متر
 • دایره قطر ۱/۹ متر
 • ۸۰*۸۰ سانتی متر
 • ۷۰*۱۲۰
 • چهار متری (۱.۷۰×۲.۵۰ متر)
 • نیم دایره ۵۰*۸۰
 • ۶۳×۴۰ سانتی متر
 • (۸۰*۴۰۰) چهار متری
 • ۵۰*۱۰۰ سانتی متر
 • سه متری (۲.۱۰×۱.۴۵)
 • ۱۰۰*۵۰ (نیم متری)
 • ۲*۱.۴۰ متر
 • ۱۴۵*۱۹۰ سانتی متر
 • ۱۰۰×۷۰ سانتی متر
 • ۱۵۰×۱۵۰ سانتی متر
 • نیم متری (۰.۵*۰.۸۵)
 • سه متری (۱.۷*۱.۵ متر)
 • ۳۰*۱۰۰
 • ده متری (۲۵۰*۴۰۰ سانتی متر)
 • سه متری (۱.۴۵*۲.۱۰)
 • ۵۰*۲۰۰ سانتی متر
 • ۱۲۵×۸۰ سانتی متر
 • ۹×۳ سانتی متر
 • ۱۴۵×۲۲۰ سانتی‌متر
 • نیم دایره ۶۰*۹۰ سانتی متر
 • ۲۵۰*۲۵۰ پنچ متر مربع
 • ۲۳۰*۱۴۵ سانتی متر
 • ۱.۲۵*۲.۲۵ متر
 • ۸۰×۳۰ سانتی متر
 • قطر ۱۶۰ سانتی متر
 • ۱.۸×۲.۴ متر
 • دو متری (۱۲۰*۱۸۰)
 • شش متری (۳ × ۲ متر)
 • نه متری (۲.۴۵×۳.۵)
 • نه متری مستطیل (۲.۴×۳.۴)
 • شش متری مستطیل (۱.۹۰×۲.۹۰)
 • بیست و چهار متری (۴×۶)
 • یک متری(۱۶۰×۷۵ سانتی متر)
 • یک و نیم متری (۱۵۰*۱۰۰)
 • چهارمتری (۲۲۵*۱۵۰)
 • نه متری (۳۵۰*۲۵۰)
 • یک متری گرد (۱۰۰*۱۰۰)
 • سه متری گرد (۱۵۰*۱۵۰)
 • (۱۲۰*۱۸۰) دو متری
 • چهار متری گرد (۲ × ۲ متر)
 • دوازده متری (۴۰۰*۳۰۰)
 • یک و نیم متری بیضی (۱× ۱.۵ متر)
 • کناره دو متری (۱۰۰*۲۰۰)
 • کناره (۱× ۳ متر)
 • چهار متری بیضی(۲/۲۵ * ۱/۵)
 • (۱۰۰*۱۵۰) یک و نیم متری
 • ۱.۵×۲.۲۰ متر
 • (۲۹۰*۲۰۰) شش متری
 • نیم متری (۸۰×۵۰) سانتی متر
 • (۸۰*۵۰) نیم متری
 • چهار متری (۱۵۰*۲۲۰)
 • کناره ( ۱× ۴ متر)
 • ۷۰*۵۰ سانتی متر
 • (۸۰×۱۲۰) یک متری
 • ۳*۲
 • سه متری (۲.۲۵*۱.۵)
 • دو و نیم متری (۲۰۰*۱۲۰)
 • ۱/۵x۱/۵ (گرد)
 • (۳۰۰*۱۰۰) سه متری
 • ۱۰۰*۱۴۰ سانتی متر
 • (۲۰۰*۱۰۰) دومتری
 • دو متری (۱.۷۰×۱.۲۰)
 • ۳*۴
 • سه متری (۲۰۰*۱۵۰)
 • دایره قطر ۱/۵ متر
 • (۴۰۰*۱۰۰) چهار متری
 • سه متری (۲.۲ × ۱.۵ متر)
 • ۵۰ × ۸۰
 • چهارمتری (۲۰۰*۲۰۰)
 • کناره ( ۰.۸× ۳ متر)
 • ۱۳۳*۱۹۰ سانتی متر
 • ۱.۵*۰.۷۵
 • ۳*۰.۷۵
 • ۳*۰.۷۵
 • ۲*۰.۷۵
 • نیم متری (۸۵*۵۰)
 • ۹۰*۲۰۰ سانتی متر
 • فرش یک و نیم متری
 • فرش سه متری
 • فرش چهار متری
 • فرش پنج متری
 • فرش شش متری
 • فرش نه متری
 • فرش دوازده متری
 • فرش یک لایه
 • فرش دولایه
فروشگاه فیکس و میکس